A partir de quina edat puc començar un canvi d’hàbits?

Durant els primers 6 mesos de vida, podem, progressivament, crear rituals de manera molt flexible ja que no estan preparats per seguir rutines estrictes. Podríem dir que el que més us pot ajudar durant aquests primers mesos de vida és entendre com funciona el seu son per tal de crear-vos expectaves realistes.

Seria aproximadament a partir dels 6 mesos que estaran preparats per adaptar-se física i cognitivament a un canvi d’hàbits. Cal tenir en compte però que un dels aspectes més importants per realitzar un canvi d’hàbits és que la família se senti preparada per tirar-ho endavant.